Διαθέσιμοι τρόποι αποστολής
Η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για πιθανά προβλήματα παράδοσης προϊόντων που μπορεί να προκύψουν με τις συνδεδεμένες εταιρείες παράδοσης. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης των προϊόντων) λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι: απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, διαταραχές αποθεμάτων/μεταφορών/παραγωγής, συναλλαγματικές διακυμάνσεις, κυβερνητικές και νομοθετικές ενέργειες και φυσικές καταστροφές. Εάν αυτά τα προηγούμενα διαρκέσουν περισσότερο από ένα μήνα, η παρούσα μπορεί να τερματιστεί χωρίς να φέρει καμία ευθύνη σε οποιοδήποτε μέρος.